1

The 5-Second Trick For โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

News Discuss 
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ตัวหนึ่งอาจถูกแยกออกเป็น ประสิทธิภาพการสะท้อน, ประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์, ประสิทธิภาพในการแยกตัวขนส่งประจุและประสิทธิภาพในการนำกระแส ประสิทธิภาพโดยรวมเป็นผลผลิตของประสิทธิภาพแต่ละตัวเหล่านี้ ชนิดของแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้มีอะไรบ้าง? อีกวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพ คือการใช้เลนส์เพื่อโฟกัสแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ แต่นี่เป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าที่มีราคาแพง... https://reubenx964sai1.wiki-jp.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story